A szenvedély szülte vadászélmény

Trófeabírálat, trófeaszállítás

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya)

 

1. Trófeabírálat

Magyarországon a gímbika, dámbika, őzbak agancsát, a muflonkos szarvát és a 16 cm-t meghaladó méretű vaddisznóagyarat kötelező - az elejtést követő 30 napon belül - trófeabírálaton bemutatni. A bemutatást a jogosult, illetve megbízottja bármelyik vadászati hatóságnál megteheti. A vadászati hatóság a trófea bemutatását, illetve bírálatát, valamint kivitelét a trófea bírálati jegy számának feltüntetésével, aláírással és bélyegzővel igazolja.

A trófea külföldre történő szállításánál a szállító köteles a trófea bírálati jegyet és a számlát az ellenőrzésre jogosult szervnek bemutatni.

A vadászati hatóság a jogszerűen elejtett trófeás vad éremhatárt elérő trófeájáról az elejtő nevére kiállított oklevelet és érmet ad át.

Az elejtett vad trófeájának bírálatáért a bemutatásra kötelezettnek - a trófeabírálattal egyidejűleg - trófeabírálati díjat kell fizetnie.

A következő nemzetközi ponthatárt (továbbiakban CIC pont) elérő trófeák esetében a vadászati hatóság köteles - az értékelést követő nyolc napon belül - a trófeát a minisztériumnak nemzeti értékké való nyilvánítás céljából felülbíráltra bemutatni:

 • gímszarvas               260 CIC pont
 • dámszarvas              220 CIC pont
 • muflonkos                240 CIC pont
 • őzbak                      210 CIC pont
 • vadkan                    150 CIC pont

A nemzeti értékké nyilvánított trófeáról az elejtő másolatot kap. A nemzeti értékké nyilvánított trófea elhelyezéséről, kiállításon történő bemutatásáról a minisztérium gondoskodik.

A trófea nemzeti értékké nyilvánítása esetén a jogosult a rendelkezési jogának korlátozása arányában kártalanítást igényelhet, amelynek megfizetését a külön jogszabály szerinti számláról kell teljesíteni. Amennyiben a nemzeti értékké nyilvánított trófeát bérvadászati szerződés keretében ejtették el, a szerződésben szereplő összeg mértékéig igényelhető a kártalanítás.

 

2. Trófea, illetőleg lőttvad szállítása külföldre

A szállításhoz szükséges okmányok elkészítése a vadászatszervező iroda, vagy a vadászatra jogosult feladata és kötelessége, de fontos, hogy mindenki tájékozódjon arról, hogy a saját hazájában milyen előírásokat kell betartani, hogy a trófeát akadálymentesen haza tudja szállítani!

 

2.1. Trófea (agancs, szarv, toll, fog) kiviteléhez szükség van:

EU:

 • a vadászatszervező iroda vagy a vadászatra jogosult által kiállított eredeti számlára,
 • trófeabírálati jegyre,
 • elhullott, vagy nem közvetlenül elejtésből származó trófea, illetve hullott agancs kiviteléhez a vadászati hatóság által kiállított kiviteli engedély,

nem EU:

 • a vadászatszervező iroda vagy a vadászatra jogosult által kiállított eredeti számlára,
 • Vámárunyilatkozatra,
 • hatósági állatorvosi igazolásra a trófea/hús származási helyéről,
 • a vadászati hatóság által kiállított trófeabírálati jegy
 • elhullott, vagy nem közvetlenül elejtésből származó trófea, illetve hullott agancs kiviteléhez a vadászati hatóság által kiállított kiviteli engedély

A vadászható madárfajok elejtett egyedeit szállítani és értékesíteni, az ország területéről kivinni, az országba behozni, valamint az ország területén átszállítani úgy szabad, ha a madár egyik szárnyán a vadfaj meghatározásához szükséges mértékben a tollazatot meghagyták.

A vadászható madárfajok közül a kerceréce, a csörgőréce, a szárcsa, a balkáni gerle, a szarka, a szajkó, a dolmányos varjú, a vetési lúd, a nagy- lilik és az erdei szalonka esetében tilos azok élő vagy elpusztult, illetve elejtett egyedeinek és származékainak vagy könnyen felismerhető részeinek eladása, eladásra történő szállítása, eladásra történő tartása, valamint eladásra történő felkínálása.

 

2.2 Vadhús (bőr) kivitele:

 • az EU tagállamokba történő kivitel esetén: a számlán szereplő, legfeljebb egy darab nagyvad és saját célú felhasználási mennyiségű apróvad külön engedély nélkül szállítható.
 • nem EU tagállamokba: számla, vámárunyilatkozat, hatósági állatorvosi igazolás.

 

2.3. Magyarországon védett fajú lőttvad egyedeinek átszállítása:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény 43.§ (2) bekezdés i pontja szerint az országba való beléptetés, illetve a kiléptetés helye szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélye szükséges a Magyarországon védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatalához, külföldre történő kiviteléhez vagy az országon való átszállításához.

Az Európai Unió vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó tanácsi rendeletének hatálya alá tartozó fajok esetében a rendelet szerint előírt CITES engedélyekkel rendelkező szállítmány szállítható át. Ha tehát a szállítmány rendelkezik a szükséges engedélyekkel, az ország területén külön hazai engedély nélkül átszállítható. Amennyiben ezekkel a lőttvad (trófea) nem rendelkezik, a 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzetközi Természetvédelmi Egyezmények Osztálya mint igazgatási hatóság, a szállítmányt elkobozhatja.

A Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó fajok Európai Közösségbe történő behozatalára külön rendelkezések vonatkoznak.