A szenvedély szülte vadászélmény

Vadászati módok

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya)

 

Magyarországon egyéni, illetve társas (három vagy több vadász részvételével rendezett) vadászaton lehet részt venni.

 

1. Egyéni vadászat

 • cserkelés
 • les
 • barkácsolás
 • egyéni apróvad vadászat
 • vízi járműről történő vadászat
 • solymászat

 

Egyéni vadászaton a vendégvadász vagy bérvadász mellé a jogosult köteles kísérővadászt állítani.

 

2. Társas vadászat

Társas vadászathoz a vadászatra jogosult köteles vadászatvezetőt állítani. A társasvadászatot a vadászatvezető irányítja. A biztonságos vadászat lefolytatása érdekében a vadászatvezetői utasítás megszegése a vadászat rendje megsértésének minősül.

 

2.1. Nagyvad társas vadászat formái:

 • terelő- és
 • hajtóvadászat

Nagyvad társas vadászaton a hajtók részére kötelező a feltűnő színű - narancssárga, vagy piros, vagy „világító” zöld - mellény, a vadászok részére a kalapon, vagy a karon elhelyezett narancssárga, vagy piros színű szalag viselése.

A vadászat megkezdése előtt minden, a lőállásokban helyet foglaló valamennyi vadász hajtástérképet kap.

A hajtástérkép tartalmazza:

 • valamennyi lőálláson álló vadász helyzetét,
 • a lőállásra felállított vadász helyzetét a tilos lőirányok egyértelmű feltüntetésével,
 • a hajtás irányát,
 • a szükséges biztonsági rendszabályok leírását,
 • a vadászatvezető, illetve a felvezető(k) elérhetőségét.

A lőállást a hajtás, illetve a terelés befejezése előtt tilos elhagyni.

A hajtás lefújása után tilos vadra lövést leadni, kivéve a sebzett vad terítékre hozását. A lövést leadó vadászt a hajtás lefújása után a vadászatvezető a vadászatból köteles kizárni.

 

2.2. Apróvad társas vadászat formái:

 • kereső, illetve
 • hajtóvadászat

 

3. hogyan vadászhatók az egyes vadfajok?

Kizárólag egyéni vadászaton vadászható

 • nagyvad fajok közül: gímbika, dámbika, őzbak, muflonkos, szika szarvas (Nagyvadra történő egyéni vadászat alkalmával kereső távcső használata kötelező.)
 • apróvad fajok közül: erdei szalonka

 

Egyéni és társas vadászaton vadászható:

 • nagyvad fajok közül: gímtehén, ünő, borjú, dámtehén, ünő, borjú, muflonjuh, jerke, bárány. őz suta, gida (e vadfajok hajtásban nem, csak terelő vadászaton vadászhatók)
 • a vaddisznó ivar és kor megkülönböztetés nélkül egyéni vadászaton, terelővadászaton és hajtóvadászaton egyaránt elejthető,
 • apróvad fajok közül: üregi nyúl, róka, pézsmapocok, nyestkutya, aranysakál, mosómedve, vetési lúd, nagy lilik, vadászható récefajok, balkáni gerle, örvös galamb, dolmányos varjú, szarka, szajkó, házigörény, nyest, borz, mezei nyúl, fácán, fogoly

Szárnyasvadra röptében, mezei nyúlra futtában szabad vadászni (íjjal történő vadászat kivételével). Vízivadra kézi erővel hajtott kifogástalan műszaki állapotú vízi járműből is lehet vadászni, melyben csak a vadász és egy kísérő személy tartózkodhat.

Nagyvadra csak álló helyzetében szabad lövést leadni (kivéve a vaddisznót). Nagyvadra leadott lövésnél akkor is utánkeresést kell folytatni, ha a helyszínen sebzésre utaló jelek nem találhatók. A sebzett vadat addig kell keresni, amíg megtalálására esély van. A sebzett nagyvad futtában is elejthető.

A vad elejtését követően a birtokbavétel úgy történik, hogy a vad testén (csánkba) a törvény által előírt azonosítójelet azonnal el kell helyezni (ez a kísérő/vadászatvezető feladata). A szőrben-bőrben történő értékesítés esetén az év és sorszámmal ellátott nagyvad azonosítójel a határátlépéskor is a vadon marad.

 

4. Magyarországon tiltott vadászati módok:

 • mozgásban lévő motoros járműből, vagy járműről, légi járműről, továbbá az óránként 5 km-t meghaladó sebességgel közlekedő vizijárműből,
 • a vízivad vadászatának kivételével a lesgödörből,
 • a vízivad kivételével a vízi járműről,
 • a fényszóró külön engedély nélküli használatával (vaddisznó, róka), a falkavadászat,
 • a gímszarvasra, dámszarvasra, őzre illetőleg muflonra hajtóvadászat keretében történő vadászat