A szenvedély szülte vadászélmény

Milyen feltételekkel vadászhat a külföldi állampolgár Magyarországon?

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Vadgazdálkodási és Halászati Főosztálya)

 

Személyi feltételek

Magyarországon az a 18. életévét betöltött, lakóhelye szerint érvényes vadászfegyver tartási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár vadászhat, aki érvényes vadászati engedéllyel rendelkezik.

 

Ki kaphat vadászati engedélyt?

Az a 18. életévét betöltött nem magyar állampolgár, aki rendelkezik:

  • bérvadászati szerződéssel, vagy vendégvadászati meghívással,
  • vadászlőfegyver (vadászíj, ragadozó madár) behozatali engedéllyel (vagy EU-s fegyverútlevéllel),
  • vadászlőfegyver (ragadozó madár, vadászíj) tartási engedéllyel,
  • érvényes vadász felelősség- és balesetbiztosítással.

A bérvadászati szerződést egy adott vadászterület vadászatra jogosultja, vagy az ő megbízásából vadászatszervező iroda köti a külföldi vadásszal. A bérvadászati szerződés csak akkor érvényes, ha az írásba van foglalva!

A vadászat szervezését hivatalosan bonyolító iroda, vagy közvetlenül a vadászatra jogosult a külföldi fél részére meghívólevelet küld.

A magyar határon a külföldi vadász a meghívólevél bemutatása után fegyverútlevéllel igazolja, hogy a fegyverek és lőszerek legálisan vannak nála.

Amennyiben fegyverútlevéllel nem rendelkezik, úgy a fenti dokumentumok birtokában kéri a fegyver és lőszer behozatali (kiviteli) engedély kiadását a vámhatóságtól, aki az illeték lerovása után az engedélyt kiadja. Az engedély 90 napig érvényes, tehát ennél hosszabbideig nem tartható a vadászfegyver Magyarországon.

Fontos!

Ezt az okmányt kiutazáskor feltétlenül fel kell mutatni és ott kell hagyni a határátlépés helyén. Ellenkező esetben a magyar vámhatóság eljárását vonja maga után!

A vadász felelősség-, és balesetbiztosítás a vadászati engedély kiadásának feltétele, mely legegyszerűbben a területileg illetékes megyei Vadászkamaránál szerezhető be.

 

A vadászati engedély

A vadászati engedély csak az abban megjelölt vadászterülete(ke)n jogosít vadászatra. Az engedélyt az a vadászatszervező iroda, a vadászatra jogosult képviselője, vagy maga az engedélyt kérő külföldi állampolgár szerzi be, miután a vadászatra szerződést kötött, vagy meghívást kapott.

A vadászati engedélyt a hatóság térítés ellenében – az írásba foglalt bérvadászati szerződés és az érvényes vadászfelelősség-, és balesetbiztosítás megléte esetén – minimum harminc napra, de legfeljebb egy éves időtartamra állítja ki.